onsdag 14. oktober 2009

Trolldoms fjellet/Sanatorium
Vårt sanatorium ligger høyere enn landsbyen, som du ser, I brosjyren står det `hundre`, men det er bare femti. Aller høyest ligger sanatoriet Shatzalp der borte, man kan ikke se det herfra. om vinteren må de frakte likene sine ned med bob, siden veien ikke er farbar.
Sykdom er noe høyst menneskelig,innvendte Napha straks; for å være menneske, det betydde å være syk. Menneske var vitterlig i det vesentlige syk, det var nettopp menneskets sykdom som gjorde det til menneske, og den som ville gjøre menneske friskt, ville ha det til å slutte fred med naturen, ville få det til å vende tilbake til naturen (selv om menneske aldri har vært naturlig), alle disse som idag rente rundt som profeter og snakket om rekreasjon, om råkost, om friluftsliv og solbad, alle disse Rousseau-typene, altså, strebet ikke etter annet å umenneskelig gjøre menneske, gjøre det til et dyr...... Menneskehet? Fornemhet? Ånden var det, som i høy grad løst mennesket fra naturen, i høy grad utmerket det som et vesen som følte seg i et motsetningsforhold til naturen og i alt øvrig organisk liv. Det var altså i ånden, i sykdommens, at menneske verdighet og fornemhet berodde; det var i kort sagt i høyre grad menneske jo sykere det var, sykdommens genius var mer menneskelig enn sunnhetens . Det var forbausende at en som spilte stor, menneskevenn lukket øynene for slike grunnleggende sannheter om menneskelighet . Herr Settembrini hadde tatt ordet fremskritt i sin munn. Som om da ikke fremskrittet,for så vidt som fantes noe slikt, ikke ene og alene skyldtes sykdommen, det vil si: geniet - geniet som ikke var noe annet en nettopp sykdom! Som om de friske til enhver tid hadde levd av sykdommens erobringer! Det hadde funnes mennesker som bevisst og av egen vilje hadde gått inn i sykdom og vanvidd for å nå ny erkjennelse for menneskeheten, erkjennelser som ble til sunnhet etter at de var erobret gjennom vanvidd, og som etter denne heroiske offergjerning kunne eie og benytte uten at det var betinget av sykdommen og vanvidd. Det var den sanne død på korset......
Frem til 1905-1955 var dette et Tuberkulose Sanatorie. Stedet er i sterkt forfall, noe som gjør dette til en sterk opplevelse. Denne stillheten som omgir området, forsterker minnet om de som måte gi tapt for døden. Riktignok er stedet for mange dødens forgård, men naturligvis er også håpet knyttet til kuroppholdet. Robert Koch oppdaget tularemibakterien i 1882, behandlingen gikk på ligge ute i allslags vær i timevis, ja selv på kald vinter kvelder, spise gjennom 5 kraftige måltider om dagen. I dag forebygges tuberkulose med BGG-vaksine,eller kurres med streptomycin.
Foto:Tom Tveitan
Tekst:Thomas Mann Trolldomsfjellet

Kan se flere av disse bildene fra min blogg !

http://tomtveitanfoto.blogspot.com/

1 kommentar: