tirsdag 10. februar 2009

PREUS MUSEUM 18.4-30.5
SE(E) ME(G)
Utviklet av Eivind Lentz i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Horten kommune
PREUS MUSEUM 18.4-30.5

Pressevisning onsdag 14. april (evt. etter avtale). Åttendeklassingene 2009/2010 fra Horten kommune vil i tidsrommet 08.45-10.15 og 12.00-13.30 montere sine bilder på Preus museum. Billedkunstner og prosjektleder Eivind Lentz vil også være til stede.

Åpning søndag 18. april kl 14.00
Åpning ved Barneombud Reidar Hjermann og Eivind Lentz
Gratis buss tur/retur Fotogalleriet, Oslo/Preus museum kl 11.30/16.30

Mer om utstillingen, kontakt Eivind Lentz +47 412 12 929
Kontakt på Preus museum: ingri.osterholt@preusmuseum.no, +47404 42 104 eller astrid.roberg@preusmuseum.no +47 926 16 480

Velkommen!

Utstillingen Se(e) me(g) består av MMS bilder tatt av 2300 skoleungdommer i perioden 2005-2010. Gjennom et prosjekt i regi av Den kulturelle skolesekken har åttendeklassinger i Horten, Sandefjord, Hof og Oslo sammen med billedkunstneren Eivind Lentz diskutert kunst og fotografi, begrepet visuell kommunikasjon, personlige uttrykk, opphavsrett til eget og andres materiale og fotografiets etiske grenser for privat og offentlig sfære i lys av ny teknologi. Siden har elevene fått i oppgave å fotografere hverdagen sin delt inn i kategoriene selvportrett, interesse, mat og hjem. Fotografiene er så samlet inn, tilrettelagt for utstilling og overført til enorme inkjetkopier som, med sine 100 m2, vil fylle museets vegger.

Utstillingen er et unikt dokument over hvordan dagens generasjon ungdomskoleelever definerer seg selv og sitt liv, og hvordan de uttrykker seg gjennom den teknologien som er dem mest tilgjengelig, nemlig kameramobilen. Se(e) me(g) er utviklet i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Horten. Åttendeklassingene i Horten 2008/2009 lanserer egen bok om prosjektet i forbindelse med åpningen.

Utstillingens hovedfokus er å utforske samtidens bildeestetikk og unges personlige visuelle uttrykk. En egen del av utstillingen er viet Eivind Lentz tidligere kunstprosjekter, der han problematiserer hvordan grensen mellom det private og offentlige stadig viskes ut.  Problemstillingene videreføres i arbeidet med elevene og Se(e) me(g) prosjektet.

Prosjektet Se(e) me(g) startet med en forespørsel fra Den kulturelle skolesekken om Lentz kunne lage et prosjekt med alle 8. klassene i Horten som gikk inn på bruken av mobilkameraer og etikk. Se(e) me(g) handler om bildevett, om bevisstgjøring rundt det å ta bilder og bruken av dem. Med mobilkamera følger muligheter og konsekvenser. Tilgjengeligheten og distribusjonen av private bilder øker. I dag går så å si alle ungdommer med et mobilkamera i lommen.

Lentz bruker tre timer sammen med hver åttendeklasse der han snakker om fotografi, visuell kommunikasjon, selvbilde, personlige utrykk og etiske grenser for privat og offentlig sfære med tanke på de muligheter ny teknologi gir.

Med mobilkameraer skal elevene fortelle om seg selv ved å ta fire bilder; et selvportrett, et av interessen sin, maten sin og hjemmet sitt. De blir oppfordret til å være kreative, men samtidig tenke på konsekvensene av det de velger å vise. Elevene må ta stilling til spørsmål som: Hvis jeg tar et bilde av deg, er det mitt eller ditt bilde? Hvem har rettighetene til bildene? Hva er forskjellen på et bilde av deg selv og selvbildet ditt? 

Mennesker i dag bruker bevisst og ubevisst muligheten til å ikle seg en maske før de trer inn i offentligheten. Er det en annerledes meg som er foran et kamera? I 1980 skrev teoretikeren Roland Barthes (1915-1980) ”… så snart jeg føler meg iakttatt av objektivet, endrer alt seg: Jeg begynner å ”posere”, jeg skaper meg umiddelbart en annen kropp, jeg forvandler meg på forhånd til et bilde.”
Alle er en del av det offentlige rommet, enten en velger å bli sett gjennom egen publisering og distribuering av bilder, eller ufrivillig, gjennom overvåkingskameraer og andres publisering av fotografier.

Det vi ser er en palett over hvordan ungdommer i dag ser på seg selv og sin nærmeste omgivelse. Det kan ses fra flere perspektiver, dels som et resultat av den digitale revolusjonen, dels som et nedslag og innsyn i ungdommers verden, med synet på seg selv og sine omgivelser, men også som et stykke samtidshistorie verdt å bevare for framtiden.

Det som følger i sporet av at alle kan fotografere alltid og overalt er diskusjonen om hva som er tillatt fra en etisk synsvinkel, en problematikk som har blitt løftet fram i ”Se(e) me(g)”.

Preus museum ser som en del av oppdraget som nasjonalt fotomuseum, å ta del i den utviklingen som skjer på det fotografiske feltet. Samtidig er en av museets viktigste oppgaver å formidle forståelse for det fotografiske bildet og dets utvikling, hvor barn og unge er en viktig målgruppe.

Eivind Lentz er billedkunstner og jobber i tillegg som styreleder for Fotogalleriet og Forbundet frie fotografer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar