tirsdag 29. september 2009

BLODIG ALVOR NORSK KUNST PÅ 80-TALLET


                                                     
BLODIG ALVOR

Haugar Vestfold Kunstmuseum

NORSK KUNST PÅ 80-TALLET
 


BLODIG ALVOR byr på den første sammenhengende presentasjonen av de mange ulike strømningene som gjorde seg gjeldende på 1980-tallets norske kunstscene. Utstillingen oppsummerer og setter i perspektiv både det uttrykksmessige mangfoldet og de radikale endringer som norsk kunst gjennomgikk i dette tiåret. Fotografiet fikk sitt endelige gjennombrudd i kunsten og internasjonale bevegelser som konseptkunst, Land Art og Arte Povera gjorde seg gjeldende. Stor innflytelse fikk også den bølge av mer figurativt og nyekspresjonistisk maleri som gikk over Europa
                      
På 80-tallet utforsket billedkunstnerne en rekke nye medier. De arbeidet også gjerne på tvers av sjangrene med aksjoner, happenings og performance, ofte inspirert av den alternative musikkscenen og andre sub-kulturer. Installasjonskunsten befestet seg som en egen utvidet uttrykksform og det skjedde en bevegelse mot en mer ekspressiv materialbruk. Maleriet fikk en fornyet posisjon og opererte ofte med et mylder av kunsthistoriske stilsitater, eller med arkaiske symboler utført i store formater med brede, spontanistiske penselstrøk. Kunsten beveget seg også bort fra en ytre samfunnsengasjert agenda, som hadde vært markant på 70-tallet, og over mot et mer introvert uttrykk, ofte med referanser til naturmystikk og mytologi.

Utstillingens katalog inneholder bidrag fra bl.a. Haugars konservator Tone Lyngstad Nyaas. Hovedartikkelen er forfattet av sjefskonservator ved Bergen Kunstmuseum, Eli Okkenhaug, som også har kuratert utstillingen. Slik BLODIG ALVOR vises på Haugar vil den inneholde et omfattende utvalg fra den store mønstringen i Bergen tidligere i år. Den kommer da fra Sørlandets Kunstmuseum og skal i 2011 videre til Trondheim Kunstmuseum. Blodig Alvor åpner lørdag 25. September kl. 1400 av professor i kunsthistorie Øivind Storm Bjerke, og varer frem til 2. Januar 2011.


Velkommen!
Med vennlig hilsen

Jan Åke Pettersson
Direktør


Hilde Vemren – Grace Jones, 1982
Inghild Karlsen – Fugleskremsel, 1984
Ulf Nielsen – Det svømmer en fisk på bunnen av alle ting, 1982/83
Bjørn Carlsen – Narkotisk orgasme, 1983

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar