søndag 25. oktober 2009

Om vegger kunne fortelle

To betongkolsser, to identiske boligblokker som skulle bli bolig for over 80 familier, ble satt opp noen kilometer utenfor sentrum av Narvik by. Fellesnevneren for de som flyttet inn var at de bar på en tung historie, hadde knapt med ressurser og passet ikke inn i det bybildet som da skulle skapes.Snart skal blokkene rives, og det konkrete bevis for at de har eksistert vil bli borte for all tid. Historien ligger i veggene, noe enhver som besøker huset, sterkt vil føle.

På folkemunne ble de kalt "Ørablokkene".

Tenk om veggene kunne fortelle..


Dette er det siste farvel.


Tekst og foto: Kjetil Karlsen
1 kommentar: