torsdag 15. oktober 2009

Tamdyr


Tamdyr eller tamme dyr er dyr som har blitt domestisert eller temmet for å tilfredsstille menneskelige behov, primært gjennom selektiv utvelgelse, men i en viss grad også gjennom temming og dressur av enkeltindivider. Tamdyr kan således hevdes å være det motsatte av villdyr, som oppstår gjennom naturlig evolusjon. Eksempler på tamdyr som er domestiserte er tamhund, tamkatt, tamfe, hest, sau, geit, gris, tamhøns m.m. Eksempler på tamdyr som ikke har blitt domestiserte, men kun temmet, er jaktgepard og dresserte ville dyr som brukes til underholdning på sirkus (såkalte sirkusdyr) eller i andre sammenhenger, for eksempel hvaldyr og seldyr.

Selv om en har funnet mange ulikheter på ville og domestiserte dyr har en ikke oppdaget at opprinnelige egenskaper har blitt borte på veien. I nesten alle tilfeller har ulikheten i atferd mellom vill og domestisert type vært kvantitative, og kan best forklares med endringer i responsterskelen.

En regel som pleier å gå igjen innen domestisering av dyr er livslang tilstedeværelse av atferd som deres ville slektninger vokser fra i voksen alder. Også hjernens størrelse blir berørt, og domestiserte dyr vil etterhvert få mindre hjerner enn deres ville forfedre.

Kilde: wikipedia    

Foto: Stig Børre Elvegård     http://stigborre.blogspot.comIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar