onsdag 25. november 2009

Ny fotograf – Stina Deurell

Ytligt


Har under en lång tid varit en ytlig fotograf; mina ögon fastnar på stenytor, träytor, isytor, sandytor ... Förundras över hur färger, former och strukturer växer fram överallt.


Ser min kamera som ett instrument som skärper mitt synsinne. Och inte bara synsinnet utan hela min varseblivning och tolkning av det som är omkring mig.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar