onsdag 25. august 2010

tidsreise "Silje Nilsen"


 
 
 
Operasjonssentralen til de sør-vietnamesiske styrkene i Saigon (Ho Chi Mihn City) i kjelleren på Reunificiation Palace. De James Bond-aktige kontorene er urørte siden byen falt/ble frigjort, alt etter hvem som skriver historien, i 1975.1 kommentar: