mandag 4. april 2011

New Topographics Preus museumSom eneste vertsinstitusjon i Norge viser Preus museum den fotohistorisk viktige utstillingen

New Topographics


Utstillingen åpner søndag 10. april kl. 14.00Utstillingen New Topographics, Photographs of a Man-Altered Landscape ble opprinnelig satt sammen i 1975 med William Jenkins ved George Eastman House i Rochester, New York, som kurator. I 2009 ble utstillingen rekonstruert av Britt Salvesen, den gang direktør og kurator ved Center for Creative Photography i Tucson, nå kurator ved Los Angeles County Museum of Art, og Alison Nordström, kurator ved George Eastman House i Rochester, som et samarbeid mellom de to institusjonene. Utstillingen turnerer i Europa og USA, og består i stor grad av de opprinnelige originalene.

I forbindelse med utstillingen arrangeres det også en egen konferanse påfølgende mandag 11. april, kl 10-17; New Topographics – Then and Now. Konferansen er støttet av Fritt Ord, og holdes på Gamlehorten Gjestegård og i Preus museum. Begge kuratorene vil være tilstede ved åpningen søndag og bidra på konferansen mandag.

Gruppeutstillingen omfatter arbeider av ti fotografer som var unge på 1970-tallet og som nå regnes blant fotografiets mestere: Robert Adams, Lewis Baltz, Bernd og Hilla Becher, Joe Deal, Frank Gohlke, Nicholas Nixon, John Schott, Stephen Shore og Henry Wessel. Til sammen består utstillingen av rundt 140 fotografier, der alle bortsett fra Stephen Shores fotografier er svart-hvitt. Arbeidene presenteres i serier på mellom 4 til 34 representative fotografier. Bortsett fra den tyske kunstnerduoen Bernd og Hilla Becher, er fotografene amerikanske, og alle opptakene er gjort i USA.

Preus museum har tidligere presentert Robert Adams og har bilder av Lewis Baltz, Bernd og Hilla Becher og Stephen Shore i samlingen. Utstillingen er således en naturlig fortsettelse av museets politikk og ønske om å vise at norsk fotohistorie er en naturlig del av den internasjonale.

I dag regnes New Topographics utstillingen ikke bare som et av de viktige milepælene i fotografiens historie, den har også blitt stående som betegnelsen på en stilretning innenfor et moderne landskaps fotografi.  I stedet for å fokusere på det uberørte landskapet slik f.eks. Ansel Adams så den Amerikanske Vesten, brøt de unge fotografene med det tradisjonelle landskaps fotografiet og fokuserte på det hverdagslige og menneskeskapte landskapet. Samtidig søkte man å utnytte jevnt lys og utsnitt som ga inntrykk av et objektivt blikk.

Den nye måten å skildre landskapet på var ikke begrenset til USA. Også i Europa og spesielt i Norge, der landskapet som motiv tradisjonelt har stått sterkt, fornyet fotografene det norske landskapet utover på 1970-80-tallet. Med klar avstandtagen til det som hadde manifestert seg som den ”riktige” norske landskapsskildringen, turistpostkortene og Knud Knudsens storslagene fjorder og fjell på 1800-tallet, valgte fotografene å rette kamera mot kontrastene mellom natur og sivilisasjon. Uavhengig av nasjonalitet, det ble kulturlandskapet langs motorveiene, dyrket mark og beite, ødemark og grenseområder, stier, veier og torg, boliger og næringseiendommer, industri og urbane komplekser formet av historien eller under bygging som heretter vekket interesse. Alle blandes de her på utstillingen, og skaper et upretensiøst panorama av en gjennomsnittlig, helt hverdagslig tid. Omgivelsene er påvirket av eller skapt av mennesker, men menneskene vises ikke fysisk i fotografiene, eller de dukker bare tilfeldigvis opp foran kameraet. Folks liv, deres ulike aktiviteter, skiftende forventninger og muligheter, kulturelle verdier, men også kritiske spørsmål blir formidlet bare indirekte i fotografiene, tilsynelatende uten forsøk på tolkning. 

Britt Salvesen og Alison Nordström har stått for tekstene i en ny publikasjon som følger utstillingen:
New Topographics, utgitt av Center for Creative Photography, University of Arizona, George Eastman House International Museum of Photography and Film og Steidl Forlag, 2009.

Utstillingen blir vist til og med 5. juni.Adams:
Robert Adams: Tract Housing, North Glenn and Thornton, Colorado, 1973
Collection of George Eastman House
© Robert AdamsSchott:
John Schott: Untitled (fra serien Route 66 Motels), 1973
Collection of George Eastman House
© John SchottBecher-7:
Bernd og Hilla Becher: Harry E. Caolliery Coal Breaker, Wilkes Barre, 1974
Lent by Hilla Becher in association with Die Photographisches Sammlung/SK Stiftung Kultur, Köln
©Hilla Becher, 2009


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar